USD (1 USA dollar)

Exchange rate

Rates archives


Курсы в банках Сахалина

на карте
Exchange rates on Mar 27, 2017
Last update: 27 марта 2017, 17:39

USD (1 USA dollar)

CB RF (Mar 27, 2017)
57.4247

Sale

Sakhalin Branch of Dalnevostochny Bank2
57.25
53 Amurskaya st., +7 (4242) 49-97-83
40 Dzerzhinskogo st., +7 (4242) 43-62-48
3 Deputatskaya st., +7 (42444) 9-18-58
41 Dzerzhinskogo st., +7 (42437) 3-54-05
2Есть в наличии
Нет в наличии
Aziatsko-Tihookeanskiy Bank1
57.26
30 Sakhalinskaya st., +7 (4242) 72-38-09
39 Pobedy av., +7 (4242) 72-00-34
84 Purkaeva st., +7 (4242) 75-10-13
31 Chekhova st., +7 (4242) 43-13-18
32 Sovetskaya st., +7 (42435) 4-52-38
1Есть в наличии
Нет в наличии
East Express Bank14
57.40
74 Kommunistichesky av., +8 (800) 100-71-00
48 Esenina st., +8 (800) 100-71-00
165 Komsomolskaya st., +8 (800) 100-71-00
60 Chekhova st., +8 (800) 100-71-00
2 Sovetskaya st., +8 (800) 100-71-00
4Есть в наличии
1Нет в наличии
Gazprombank1
57.42
1Есть в наличии
Нет в наличии
Dolinsk Bank
57.43
145 Komsomolskaya st., +7 (4242) 49-40-10
39-B Komsomolskaya st., +7 (42442) 2-73-86
2 Portovaya st., +7 (42435) 4-29-00
Есть в наличии
Нет в наличии
Rosselhozbank
57.43
107 Mira av., +7 (4242) 30-06-12
4 Lomonosova st., +7 (42446) 2-74-00
31 Lenina st., +7 (42441) 4-12-66
5 Lenina area, +7 (42433) 2-14-03
23 Sovetskaya st., +7 (42435) 4-10-32
Есть в наличии
Нет в наличии
Bank Kholmsk
57.50
16 Pobedy st., +7 (42433) 6-60-27
304-G Lenina st., +7 (4242) 24-46-70
218 Lenina st., +7 (4242) 72-14-30
46 Verhneportovaya st., +7 (423) 249-12-97
9 Lenina sq., +7 (42433) 6-62-76
Есть в наличии
Нет в наличии
Bank Otkritie Financial Corporation1
57.53
Есть в наличии
1Нет в наличии
Ussury bank
57.55
Есть в наличии
Нет в наличии
Far East branch Public joint-stock company Rosbank
59.00
Есть в наличии
Нет в наличии
Iturup Bank
59.10
32 Kommuisticheskiy av., +7 (4242) 72-73-11
198 Lenina st., +7 (4242) 42-56-93
1-A Sakhalinskaya st., +7 (42454) 4-25-66
Есть в наличии
Нет в наличии
Yuzhno-Sakhalinsk Branch 8567 of Sberbank of Russia
59.21
149 Mira av., +8 (800) 200-37-47
61 Amurskaya st., +7 (4242) 45-64-10
279 Lenina st., +7 (4242) 24-25-60
39 Pobedy av., +7 (4242) 72-05-98
68 Sakhalinskaya st., +7 (4242) 45-80-36
Есть в наличии
Нет в наличии
Solid Bank
59.29
Есть в наличии
Нет в наличии

Buy

East Express Bank2
57.06
74 Kommunistichesky av., +8 (800) 100-71-00
48 Esenina st., +8 (800) 100-71-00
165 Komsomolskaya st., +8 (800) 100-71-00
60 Chekhova st., +8 (800) 100-71-00
2 Sovetskaya st., +8 (800) 100-71-00
2Принимают
Не принимают
Ussury bank1
57.05
1Принимают
Не принимают
Dolinsk Bank
57.03
145 Komsomolskaya st., +7 (4242) 49-40-10
39-B Komsomolskaya st., +7 (42442) 2-73-86
2 Portovaya st., +7 (42435) 4-29-00
Принимают
Не принимают
Sakhalin Branch of Dalnevostochny Bank
56.90
53 Amurskaya st., +7 (4242) 49-97-83
40 Dzerzhinskogo st., +7 (4242) 43-62-48
3 Deputatskaya st., +7 (42444) 9-18-58
41 Dzerzhinskogo st., +7 (42437) 3-54-05
Принимают
Не принимают
Bank Kholmsk
56.77
16 Pobedy st., +7 (42433) 6-60-27
304-G Lenina st., +7 (4242) 24-46-70
218 Lenina st., +7 (4242) 72-14-30
46 Verhneportovaya st., +7 (423) 249-12-97
9 Lenina sq., +7 (42433) 6-62-76
Принимают
Не принимают
Aziatsko-Tihookeanskiy Bank1
56.75
30 Sakhalinskaya st., +7 (4242) 72-38-09
39 Pobedy av., +7 (4242) 72-00-34
84 Purkaeva st., +7 (4242) 75-10-13
31 Chekhova st., +7 (4242) 43-13-18
32 Sovetskaya st., +7 (42435) 4-52-38
Принимают
1Не принимают
Iturup Bank
56.70
32 Kommuisticheskiy av., +7 (4242) 72-73-11
198 Lenina st., +7 (4242) 42-56-93
1-A Sakhalinskaya st., +7 (42454) 4-25-66
Принимают
Не принимают
Gazprombank
56.65
Принимают
Не принимают
Bank Otkritie Financial Corporation
56.50
Принимают
Не принимают
Solid Bank
56.32
Принимают
Не принимают
Rosselhozbank
56.20
107 Mira av., +7 (4242) 30-06-12
4 Lomonosova st., +7 (42446) 2-74-00
31 Lenina st., +7 (42441) 4-12-66
5 Lenina area, +7 (42433) 2-14-03
23 Sovetskaya st., +7 (42435) 4-10-32
Принимают
Не принимают
Yuzhno-Sakhalinsk Branch 8567 of Sberbank of Russia
56.09
149 Mira av., +8 (800) 200-37-47
61 Amurskaya st., +7 (4242) 45-64-10
279 Lenina st., +7 (4242) 24-25-60
39 Pobedy av., +7 (4242) 72-05-98
68 Sakhalinskaya st., +7 (4242) 45-80-36
Принимают
Не принимают
Far East branch Public joint-stock company Rosbank
56.00

Изменения курсов ЦБ РФ

Exchange rates deviations in last 2 weeks.

USD (1 USA dollar)

59.13
58.95
59.11
58.24
57.93
57.93
57.28
57.23
57.64
57.52
57.42
57.4247
14.0315.0316.0317.0318.0320.0321.0322.0323.0324.0325.0327.03

Exchange rates deviations in last 180 days.

USD (1 USA dollar)Рейтинг банков Сахалина
Rating of sakhalin banks in last 14 days.

USD (1 USA dollar)

Sale

Buy


Интернет-магазин Shoppy.ru