CNY (10 China yuan)

Exchange rate

Rates archives


Курсы в банках Сахалина

на карте
Exchange rates on Jan 21, 2017
Last update: 21 января 2017, 10:21

CNY (10 China yuan)

CB RF (Jan 21, 2017)
86.7620

Sale

Aziatsko-Tihookeanskiy Bank
88.74
30 Sakhalinskaya st., +7 (4242) 72-38-09
39 Pobedy av., +7 (4242) 72-00-34
84 Purkaeva st., +7 (4242) 75-10-13
31 Chekhova st., +7 (4242) 43-13-18
32 Sovetskaya st., +7 (42435) 4-52-38

Buy

Aziatsko-Tihookeanskiy Bank
86.80
30 Sakhalinskaya st., +7 (4242) 72-38-09
39 Pobedy av., +7 (4242) 72-00-34
84 Purkaeva st., +7 (4242) 75-10-13
31 Chekhova st., +7 (4242) 43-13-18
32 Sovetskaya st., +7 (42435) 4-52-38

Изменения курсов ЦБ РФ

Exchange rates deviations in last 2 weeks.

CNY (10 China yuan)

87.28
86.37
86.59
86.86
86.22
86.06
86.06
86.42
86.44
86.62
86.32
86.76
09.0110.0111.0112.0113.0114.0116.0117.0118.0119.0120.0121.01

Exchange rates deviations in last 180 days.

CNY (10 China yuan)Рейтинг банков Сахалина
Rating of sakhalin banks in last 14 days.

CNY (10 China yuan)

Sale

Buy


Интернет-магазин Shoppy.ru